Luotettavaa turvallisuuden osaamista

Uutiset ja tapahtumat

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA 40h kurssi...
TÄMÄ KOULUTUS ON SIIRRETTY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN !!!

 

Tällä hetkellä aikataulutetut koulutukset ovat ryhmille järjestettyjä tilauskoulutuksia.
Ota yhteyttä mikäli teillä on tarvetta turvallisuuskoulutukselle omalle ryhmälle!

Aikaisemmin pidettyjä koulutuksia

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

Kurssi täynnä !

ESP TKP käyttäjäkoulutus

Kaasusumutinkoulutus pysäköinninvalvojille

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus  JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA 40h kurssi...

Kurssi täynnä !

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

Käytännönläheinen tietopaketti kaikille asiakkaita kohtaaville ammattiryhmille

JÄRJESTYKSENVALVOJA kurssi sisältää järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitetun
järjestyksenvalvojan koulutuksen...

Kaasusumutinkoulutus yksityishenkilöille

JÄRJESTYKSENVALVOJA kurssi sisältää järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitetun
järjestyksenvalvojan koulutuksen...

Guidelines for Employers and Employees

JÄRJESTYKSENVALVOJA voimankäyttökurssi koostuu pääosin käytännön harjoituksista...

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi Kiljavan Opisto

JÄRJESTYKSENVALVOJA kurssi sisältää järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitetun
järjestyksenvalvojan koulutuksen...

22.5.2013 -> Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta


Kirjoittaja: hs

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, henkilöstönedustajat ja työntekijät. Erityisesti toimialat ja työpaikat, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.

Kurssilaiset osaavat kartoittaa ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. He arvioivat työpaikkojensa toimintamalleja yksintyöskentelyssä ja työväkivallan osalta ja kehittävät omaa työtään kohti turvallista työympäristöä. Kurssilla eri asiantuntijat tuovat tiedossa olevia ratkaisuja työpaikkojen tulevaan toimintaan kurssin sisältöjen osalta.

Avainsisältöjä

• Työväkivallan luonne ja uhat
• Toimintaperiaatteet ehkäisyyn
• Hankalan asiakkaan kohtaaminen
• Käytännön toimintaperiaatteet väkivallan ehkäisyssä
• Vastuut ja velvoitteet
• Tekniset laitteet ja valvonta
• Yksintyöskentelyn erityispiirteet
• Koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin
• Tuki ja henkinen jälkihoito