Järjestyksenvalvojan kurssimateriaali

Järjestyksenvalvojan kurssilla tulee opiskelijalla olla lakisääteinen kurssimateriaali käytettävissä, joko sähköisessä muodossa tai paperisena versiona:

Lakisääteinen Järjestyksenvalvojan peruskurssimateriaali ja kertauskurssimateriaali ovat nyt yhdistetty yhdeksi kurssimateriaaliksi.

Kurssimateriaali


Aiheeseen liittyvät lait Finlexin linkkeinä:

Suomen perustuslaki (731/1999)

Rikoslaki (39/1889)

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 (533/1999)

Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista (848/2003)

Järjestyslaki (612/2003)

Kokoontumislaki (530/1999)

Merimieslaki (423/1978)

Ulkoilulaki (606/1973)

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006)

Pelastuslaki (468/2003)