Turvallisuusauditoinnit

Turvallisuusauditoinnit, turvallisuuskartoitukset ja -neuvonta.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä sekä muita yhteisöjä sidosryhmineen omassa sisäisessä turvallisuustyössään.

Turvallisuusauditointikriteeristö jaetaan yleisesti neljään pääosioon:
- hallinnollinen turvallisuus (turvallisuusjohtaminen),
- henkilöstöturvallisuus,
- fyysinen turvallisuus,
- tietoturvallisuus.

Auditointimme avulla kehität yrityksesi turvallisuutta hallitusti ja saat hyvät valmiudet myös mahdolliselle viranomaisten tekemälle auditoinnille.

Turvallisuuskartoitukset ja niihin liittyvä neuvonta voidaan tehdä monella eri tasolla. Toimeksianto voi liittyä esimerkiksi tilaturvallisuuteen ja turvallisen työskentelyn malleihin sekä turvallisuusmateriaalin tuottamiseen.